Ivan Martin

Ivan Martin, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 876

Miestnosť: 

D309
Publikácie:

Ivan, Martin -- Ernek, Martin -- Miklovičová, Eva
TwinCAT control of CNC machine over CoE.
In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 91--96. ISBN 978-1-7281-3758-2.

van, Martin -- Chovanec, Ľuboš
Polohovanie bremena mostového žeriava. Bakalárska práca. 2016. 51 s.

Ivan, Martin -- Ernek, Martin
Riadiaci systém modelu plazmového rezacieho stola. Diplomová práca. 2018.

2013 - 2016

študent Bc. štúdia
Robotika a kybernetika

FEI STU v Bratislave

2016 - 2018

študent Ing. štúdia
Robotika a kybernetika

FEI STU v Bratislave

od 2018

študent PhD. štúdia
Robotika a kybernetika

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU v Bratislave

 

Zameranie výskumu

Obnoviteľné zdroje
Riadenie vodných turbín s generátorom
Riadenie vodných elektrární
Riadenie indukčných generátorov s dvojitým napájaním

Predmet Pozícia
Identifikácia systémov Cvičiaci
Umelá inteligencia Cvičiaci