Kajan Slavomír

Kajan Slavomír, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 503

Miestnosť: 

D704
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Kajan, Slavomír -- Goga, Jozef -- Lacko, Kristián -- Pavlovičová, Jarmila
Detection of diabetic retinopathy using pretrained deep neural networks.
In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.

Kajan, Slavomír -- Goga, Jozef -- Zsíros, Ondrej
Comparison of algorithms for dynamic hand gesture recognition.
In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.

Kajan, Slavomír -- Goga, Jozef
Rozpoznávanie gest ruky pomocou konvolučných neurónových sietí.
ATP Journal plus, 2019, s. 51--55.

Dideková, Zuzana -- Kajan, Slavomír -- Kozáková, Alena -- Kozák, Štefan
Intelligent adaptive fuzzy control.
In CIGÁNEK, J. -- KOZÁKOVÁ, A. 2018 Cybernetics & Informatics (K&I): elektronický zdroj 29th International Conference. Lazy pod Makytou, Slovakia. January 31-February 3, 2018.
1. vyd. Bratislava : Slovak Chemical Library, 2018, ISBN 978-1-5386-4420-1.

Pavlovičová, Jarmila -- Kajan, Slavomír -- Marko, Martin -- Oravec, Miloš -- Kurilová, Veronika
Bright lesions detection on retinal images by convolutional neural network.
In GRGIĆ, M. -- MUŠTRA, M. -- VITAS DIJANA, -- ZOVKO-CIHLAR, B. Proceedings ELMAR-2018. Zagreb: University of Zagreb, 2018, s. 79--82. ISBN 978-953-184-244-0.

Dideková, Zuzana -- Kajan, Slavomír -- Kozáková, Alena -- Kozák, Štefan
Intelligent modelling and control of processes.
In PÁLENÍK, T. -- ŠTEFANOVIČ, J. AIFICT 2018. Bratislava: Slovak Chemical Library, 2018, s. 45--50. ISBN 978-80-89597-87-1.

Andonova, Monika -- Pavlovičová, Jarmila -- Kajan, Slavomír -- Oravec, Miloš -- Kurilová, Veronika
Diabetic retinopathy screening based on CNN.
In Proceedings ELMAR-2017: 59th International symposium. Zadar, Croatia. 18-20 September, 2017.
Zagreb : University of Zagreb, 2017, s. 51--54. ISBN 978-953-184-230-3.

Goga, Jozef -- Kajan, Slavomír
Hand gesture recognition using 3D sensors.
In Proceedings ELMAR-2017. Zagreb: University of Zagreb, 2017, s. 181--184. ISBN 978-953-184-230-3.

Dideková, Zuzana -- Kozák, Štefan -- Kajan, Slavomír -- Kozáková, Alena
Intelligent hybrid control based on adaptive switching.
IFAC-PapersOnLine, 50, 2017, s. 11713--11718.

Kajan, Slavomír -- Sekaj, Ivan
Neural controller tuning procedure using genetic algorithm.
In Technical computing Prague 2017: elektronický zdroj 24th Annual conference proceedings. Prague, Czech Republic. November 8, 2017.
1. vyd. Prague : University of Chemistry and Technology, 2017, ISBN 978-80-7592-002-7.

Kajan, Slavomír -- Pernecký, Daniel
Comparison of MLP network and grammatical evolution in modeling of nonlinear dynamic system.
In IN-TECH 2016: International conference on innovative technologies. Prague, 6.-8.9.2016. Proceedings. 1. vyd. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2016, s. 177--180.

Hypiusová, Mária -- Kajan, Slavomír
Robust Controller Design Using Edge Theorem and Genetic Algorithm.
International Review of Automatic Control, 6, 2013 s. 194--200.

Zameranie výskumu

Umelé neurónové siete
Hlboké učenie
Modelovanie a riadenie systémov pomocou metód umelej inteligencie
Evolučné algoritmy
Počítačové videnie

Predmet Pozícia
Umelá inteligencia 2 Cvičiaci, Prednášajúci
Výpočtová inteligencia v riadení Cvičiaci
Umelá inteligencia Cvičiaci, Prednášajúci