Kajan Slavomír

Kajan Slavomír, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 503

Miestnosť: 

D704

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Andonova, Monika -- Pavlovičová, Jarmila -- Kajan, Slavomír -- Oravec, Miloš -- Kurilová, Veronika
Diabetic retinopathy screening based on CNN.
In Proceedings ELMAR-2017: 59th International symposium. Zadar, Croatia. 18-20 September, 2017. Zagreb : University of Zagreb, 2017, s. 51--54. ISBN 978-953-184-230-3.

Dideková, Zuzana -- Kozák, Štefan -- Kajan, Slavomír -- Kozáková, Alena
Intelligent hybrid control based on adaptive switching.
IFAC-PapersOnLine, 50. s. 11713--11718.

Kajan, Slavomír -- Sekaj, Ivan
Neural controller tuning procedure using genetic algorithm.
In Technical computing Prague 2017: elektronický zdroj 24th Annual conference proceedings. Prague, Czech Republic. November 8, 2017. 1. vyd. Prague : University of Chemistry and Technology, 2017, ISBN 978-80-7592-002-7.

Predmet Pozícia
Umelá inteligencia Cvičiaci, Prednášajúci
Výpočtová inteligencia v riadení Cvičiaci
Umelá inteligencia 2 Cvičiaci, Prednášajúci