Kardoš Ján

Kardoš Ján, doc. Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 776

Miestnosť: 

D410
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme
Kardoš, Ján
Modified integral sliding mode control of motion system.
In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.

Kardoš, Ján
Robust computed torque method of robot tracking control.
In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 102--107. ISBN 978-1-7281-3758-2.

Kardoš, Ján
Robust robot control driven by a variable structure state observer.
In ICCC 2018. Miskolc: IEEE, 2018, s. 410--414. ISBN 978-1-5386-4762-2.

Kardoš, Ján
Synthesis of a robust control algorithm for a robot positioning.
In Elektro 2018. IEEE, 2018 ; Piscataway, USA: 2018, ISBN 978-1-5386-4758-5.

Kardoš, Ján
Robust Point-to-Point control with velocity limitation.
In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2017: 21st International conference on process control. Štrbské Pleso, Slovakia. June 6-9, 2017. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2017, s. 81--85. ISBN 978-1-5386-4011-1.

Kardoš, Ján
Dynamic model of a mobile robot.
Procedia Engineering: elektronický zdroj The 6th International Conference on Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems MMaMS 2014, 25-27 November 2014, Vysoké Tatry, Slovakia, 96. s. 203--208. ISSN 1877-7058.

Zameranie výskumu

Teória riadenia s premenlivou štruktúrou
Teória riadenia nelineárnych systémov
Robustné riadenie pohybových systémov
Riadenie pohybu v robotike

Predmet Pozícia
Pokročilá teória automatického riadenia Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
Pohybové systémy Garant, Prednášajúci
Riadenie nelineárnych systémov Prednášajúci