Kardoš Ján

Kardoš Ján, doc. Ing. PhD.

Zaradenie: 

 • Pedagóg
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 776

Miestnosť: 

D410
 • Kardoš, Ján: Teória systémov s premenlivou štruktúrou a časovo suboptimálne riadenie polohy. - Bratislava : HMH, s.r.o., 2007. - 157 s. - ISBN 978-80-969725-0-0
 • Kardoš, Ján: A Simple Remedy for the Oscillating Torque Feedback in Force Control. In: Metalurgija. Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Roč. 49, č. 2 (2010), s. 310-314
 • Kardoš, Ján: Contact Force Control in the Robot End-Point. In: Procedia Engineering. - ISSN 1877-7058. - Vol. 2 (2010), s. 563-572
 • Kardoš, Ján: Pohybové systémy s premenlivou štruktúrou. In: Automatizace. - ISSN 0005-125X. - Roč. 52, č. 12 (2009), s. 688-692
 • Kardoš, Ján: Reaching Law Modification of Time Sub-Optimal Varable Structure Control. In: International Journal of Mechanics and Control. - ISSN 1590-8844. - Vol. 6, No. 2 (2005), s. 39-49
 • Kardoš, Ján: Sledovanie žiadaného profilu sily v pracovnom bode robota. In: Automatizace. - ISSN 0005-125X. - Roč. 50, č. 5 (2007), s. 341-346
 • Kardoš, Ján: Príspevok k robustnému sledovaniu trajektórií v pohybových systémoch s premenlivou štruktúrou. Habilitačná práca, Štud. odb. 5.2.14 Automatizácia. Obh. 13.3.2012 – Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. – 72 s.
 • Kardoš, Ján: Robust control of a manipulator in the task space. 10th International Conference Process Control 2012, June 12-15, 2012, Kouty nad Desnou, Czech Republic, pp C014a-1 – C014a-9. ISBN 978-80-7395-500-7
 • Kardoš, Ján - Harvey, D. - Howard, D. - Virk, G.S. - Vitko, Anton: A Variable Structure Controller for a 3-Segment Leg or Arm. In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 3. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 90-93
 • Kardoš, Ján: Chattering-Free Command Following VSC. In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C077a[8]
 • Kardoš, Ján: Tracking Capabilities of the Robust Position SMC. In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom
 • Kardoš, Ján: The Simplified Dynamic Model of a Robot Manipulator. In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom
 • Kardoš, Ján: Contact Force Control in the Robot End-Point. In: FATIQUE 2010 : 10th International Fatique Congress. Prague, Czech Republic, 6.-11.6.2010. - Prague : Institut of Physics of Materials Academy of Sciences, 2010. - ISBN 978-80-87434-00-0. - S. 243
 • Kardoš, Ján: Časovo suboptimálne riadenie polohy : Ved. odb. 38-01-9. Obh. 18.12.2003. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003. - 122 s. + Autoref. 2003, 28 s.
 • Kardoš, Ján: The Robust Motion Control of a Robot Manipulator. Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Tatranská Lomnica, Slovak Republic, 2011, pp. 571-576. ISBN 978-80-227-3517-9
Predmet Pozícia
Pokročilá teória automatického riadenia Garant, Prednášajúci
Pohybové systémy Garant, Prednášajúci
1971 - 1976 EF SVŠT, Bratislava
  študent
  študijný odbor Automatizačná technika
1976 - 1977 Brno
  základná voj. služba
   
1977 - 1980 EF SVŠT, Bratislava
  vedecký ašpirant
  vedný odbor Automatizácia a riadenie
1981 - 2012 KAR / ÚRPI FEI STU v Bratislave
  odborný asistent
  Teória automatického riadenia, Servosystémy, Prístrojové servosystémy, Aplikovaná robotika, Priemyselné roboty, Riadenie robotov, Diskrétne technologické procesy, Riadenie diskrétnych technologických procesov, Pružné výrobné systémy, Robotika, Metódy a algoritmy riadenia, Modelovanie a riadenie robotov, Pružné výrobné systémy, Teória VSC v robotike
1995 School of Electronic Engineering, Dublin City University, Ireland
  3-mes. zahraničný pobyt
  projekt Tempus
1998 Dipartimento di Informatica e Automazione, Universitá di Roma Tre, Italia
  2-mes. zahraničný pobyt
  projekt Tempus
2004 FEI STU v Bratislave
  PhD.
  vedný odbor Automatizácia a riadenie
2012 FEI STU v Bratislave
  docent
  odbor Automatizácia
2012 - dodnes ÚRPI FEI STU v Bratislave
  docent
  Metódy a algoritmy riadenia, Riadenie pohybu v robotike