Kardoš Ján

Kardoš Ján, doc. Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 776

Miestnosť: 

D410

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Kardoš, Ján
Robust Point-to-Point control with velocity limitation.
In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2017: 21st International conference on process control. Štrbské Pleso, Slovakia. June 6-9, 2017. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2017, s. 81--85. ISBN 978-1-5386-4011-1.

Kardoš, Ján
Dynamic model of a mobile robot.
Procedia Engineering: elektronický zdroj The 6th International Conference on Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems MMaMS 2014, 25-27 November 2014, Vysoké Tatry, Slovakia, 96. s. 203--208. ISSN 1877-7058.

1971 - 1976 EF SVŠT, Bratislava
  študent
  študijný odbor Automatizačná technika
1976 - 1977 Brno
  základná voj. služba
   
1977 - 1980 EF SVŠT, Bratislava
  vedecký ašpirant
  vedný odbor Automatizácia a riadenie
1981 - 2012 KAR / ÚRPI FEI STU v Bratislave
  odborný asistent
  Teória automatického riadenia, Servosystémy, Prístrojové servosystémy, Aplikovaná robotika, Priemyselné roboty, Riadenie robotov, Diskrétne technologické procesy, Riadenie diskrétnych technologických procesov, Pružné výrobné systémy, Robotika, Metódy a algoritmy riadenia, Modelovanie a riadenie robotov, Pružné výrobné systémy, Teória VSC v robotike
1995 School of Electronic Engineering, Dublin City University, Ireland
  3-mes. zahraničný pobyt
  projekt Tempus
1998 Dipartimento di Informatica e Automazione, Universitá di Roma Tre, Italia
  2-mes. zahraničný pobyt
  projekt Tempus
2004 FEI STU v Bratislave
  PhD.
  vedný odbor Automatizácia a riadenie
2012 FEI STU v Bratislave
  docent
  odbor Automatizácia
2012 - dodnes ÚRPI FEI STU v Bratislave
  docent
  Metódy a algoritmy riadenia, Riadenie pohybu v robotike

 

Predmet Pozícia
Pokročilá teória automatického riadenia Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
Pohybové systémy Garant, Prednášajúci
Riadenie nelineárnych systémov Prednášajúci