Kardoš Ján

Kardoš Ján, doc. Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 776

Miestnosť: 

D410
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Kardoš, Ján
Robust Point-to-Point control with velocity limitation.
In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2017: 21st International conference on process control. Štrbské Pleso, Slovakia. June 6-9, 2017. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2017, s. 81--85. ISBN 978-1-5386-4011-1.

Kardoš, Ján
Dynamic model of a mobile robot.
Procedia Engineering: elektronický zdroj The 6th International Conference on Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems MMaMS 2014, 25-27 November 2014, Vysoké Tatry, Slovakia, 96. s. 203--208. ISSN 1877-7058.

Zameranie výskumu

Teória riadenia s premenlivou štruktúrou
Teória riadenia nelineárnych systémov
Robustné riadenie pohybových systémov
Riadenie pohybu v robotike

Predmet Pozícia
Pokročilá teória automatického riadenia Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
Pohybové systémy Garant, Prednášajúci
Riadenie nelineárnych systémov Prednášajúci