Kľúčik Marian

Kľúčik Marian, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 605

Miestnosť: 

D616
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Vybrané publikácie:

Pásztó, Peter -- Kľúčik, Marian -- Chovanec, Ľuboš -- Duchoň, František -- Hubinský, Peter
Usage of android operating system for mobile robot navigation with optical flow algorithm and significant points 3D position estimation.
International Journal of Imaging and Robotics, 2018, 18. s. 54--64.

Dekanová, Martina -- Duchoň, František -- Pásztó, Peter -- Adamík, Michal -- Kľúčik, Marian
Mobile robot localization and path planning in Open Street Map. GRANT Journal [elektronický zdroj], 2018, 7. s. 134--136.

Pásztó, Peter -- Kľúčik, Marian -- Chovanec, Ľuboš -- Tölgyessy, Michal -- Hanzel, Jaroslav -- Duong Quang, Khanh -- Hubinský, Peter
Object Relative Position Estimation Based on Hough Transform Using One Camera.
International Journal of Imaging and Robotics, 13, 2014, s. 1--11.

Hanzel, Jaroslav -- Kľúčik, Marian -- Duchoň, František -- Rodina, Jozef
Localization of Small Mobile Robot by Low-Cost GPS Receiver. Journal of Mechanics Engineering and Automation, 3, 2013, s. 522--528. ISSN 2159-5275.

Goga, Vladimír -- Kľúčik, Marian
Optimization of Vehicle Suspension Parameters with use of Evolutionary Computation.
Procedia Engineering : Modelling of Mechanical and Mechatronics Systems. 5th International Conference. Zemplínska Šírava, Slovakia, November 6- 8, 2012, 48. s. 174--179.

Kľúčik, Marian -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej -- Vitko, Anton -- Dekan, Martin
Hľadanie optimálnych trajektórií zváracieho horáka s využitím genetických algoritmov.
Zvárač, 10, 2011, s. 3--6. ISSN 1336-5045.

 

2000-2006 študent
  študijný odbor ASR
2006 - 2007 ÚRPI FEI STU, Bratislava
  doktorand
  vedný odbor Automatizácia a riadenie
2007 - 2013 ÚRPI FEI STU, Bratislava
  výskumný pracovník
  vedný odbor Automatizácia a riadenie
od 2016 ÚRK FEI STU, Bratislava
  doktorand
  vedný odbor Robotika a kybernetika

 

Predmet Pozícia
Architektúra počítačov Cvičiaci