Kohút Miroslav

Kohút Miroslav, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 432

Miestnosť: 

D605
Publikácie:

Duchoň, František -- Kohút, Miroslav -- Bartošovič, Matej -- Dobiš, Michal -- Bakyta, Patrik -- Jantoška, František
Riadenie robota LWA 4P od SCHUNK v ROS. ATP Journal, 24, 2017, s. 62--63.

Kohút, Miroslav -- Dekan, Martin
Tvorba 3D modelu prostredia pomocou hĺbkovej kamery a robotického manipulátora. Diplomová práca. 2018.

Kohút, Miroslav -- Duchoň, František
Využitie ROS pri analýze kinematiky robotického ramena. Bakalárska práca. 2016. 54 s.

Kohút, Miroslav -- Bartošovič, Matej -- Dobiš, Michal -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej
Začíname s ROS-om (1). ATP Journal, 22, 2015, s. 32--35.

Kohút, Miroslav -- Bartošovič, Matej -- Dobiš, Michal -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej
Začíname s ROS-om (2). ATP Journal, 23,, 2016, s. 38--41.

Kohút, Miroslav -- Bartošovič, Matej -- Dobiš, Michal -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej
Začíname s ROS-om (3). ATP Journal, 23, 2016, s. 46--48.

Kohút, Miroslav -- Bartošovič, Matej -- Dobiš, Michal -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej
Začíname s ROS-om (4). ATP Journal, 23, 2016,  s. 40--43.

2013 - 2016

študent Bc. štúdia
Robotika a kybernetika

FEI STU v Bratislave

2016 - 2018

študent Ing. štúdia
Robotika a kybernetika

FEI STU v Bratislave

od 2018

študent PhD. štúdia
Robotika a kybernetika

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU v Bratislave

 

Zameranie výskumu
Robotické manipulátory
3D/2D vision
Object recognition
Image processing
Linux/unix operating system
C++/Python programming

Predmet Pozícia
Riadenie robotických manipulátorov Cvičiaci
Vizuálne systémy Cvičiaci