Kolaboratívny robot pre použitie v laboratóriu

   
   
   
   
   

 

Title: 

Kolaboratívny robot pre použitie v laboratóriu

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVV-17-0214

Dĺžka projektu: 

1. august, 2018 - 31. december, 2020

Zodpovedný riešiteľ: