Komák Martin

Komák Martin, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 725

Miestnosť: 

D708
Publikácie:

Sekaj, Ivan -- Banásová, Dominika -- Komák, Martin -- Hvozdík, Milan
Neuro-evolúcia riadenia dynamických systémov.
ATP Journal plus, 2019, s. 56--61.

Komák, Martin -- Králik, Marián
Path generation by avoiding obstacles using the intersection of bodies.
TEM Journal, 7, 2018, s. 232--237.

Komák, Martin -- Králik, Marián -- Jerz, Vladimír
The generation of robot effector trajectory avoiding obstacles.
MM Science Journal, 2018, s. 2367--2372.

Szakáll, Peter -- Králik, Marián -- Komák, Martin :
Riadenie priemyselných robotov prostredníctvom PC SDK.
Strojárstvo - Strojírenství, 19, 2015, s. 20-21

Komák, Martin -- Štefanka, Marek :
Designing in engineering company with the use of cluster analysis.
In MAKEDONSKI, A. Advanced manufacturing technologies: Project CIII-BG-0613-04-1415. International seminar. Sozopol, Bulgaria, 25. - 30. 6. 2015.
Sofia: Publishing house "St.Ivan Rilski", UMG, 2015, s. 33-37.

Komák, Martin -- Králik, Marián :
Využitie analýzy zhlukov v projektovaní srojárskeho podniku.
Strojárstvo - Strojírenství, 19, 2015, s. 74--75.

 

do roku 2012 Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  študent bakalárskeho štúdia
  výrobné systémy a manažérstvo kvality
2012-2014 Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  študent inžinierskeho štúdia
  výrobná a environmentálna technika,
automatizované výrobné systémy
2014-2018 Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  doktorand

strojárske technológie a materiály

od 2018

ÚRK FEI STU, Bratislava

  odborný asistent
 

 

Dĺžka projektu Názov projektu
2019 Využitie umelej inteligencie v oblasti riadenia robotov

Zameranie výskumu

Neuroevolúcia v riadení robotov

Predmet Pozícia
Umelá inteligencia 2 Cvičiaci
Umelá inteligencia Cvičiaci