Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia

Title: 

Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia

Dĺžka projektu: 

1. jún, 2012 - 31. január, 2013

Zodpovedný riešiteľ: