Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb

Cieľ projektu: Posilnenie spolupráce vo výskume a vývoji medzi hospodárskou a akademickou sférou vytvorením kompetenčného centra orientovaného na inteligentné technológie.

Title: 

Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb

Číslo projektu: 

ITMS 26240220072

Dĺžka projektu: 

1. september, 2011 - 31. december, 2014

Zodpovedný riešiteľ: