Konferencia ELITECH '18

Dátum: 

23.05.2018

Miesto: 

FEI STU