Körösi Ladislav

Körösi Ladislav, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 711

Miestnosť: 

D705
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Veselý, Vojtech -- Körösi, Ladislav
Robust controller design for nonlinear Lipschitz systems: Gain scheduling approach.
In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2017: 21st International conference on process control. Štrbské Pleso, Slovakia. June 6-9, 2017.
1. vyd. Danvers : IEEE, 2017, s. 66--70. ISBN 978-1-5386-4011-1.

Körösi, Ladislav -- Paulusová, Jana -- Mrafko, Leo
Motion control implementation in PAC.
In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2015: 20th International Conference on Process Control. Štrbské Pleso, Slovak Republic. June 9-12, 2015.
1. vyd. New York : IEEE, 2015, s. 244--249. ISBN 978-1-4673-6627-4.

Paulusová, Jana -- Körösi, Ladislav -- Dúbravská, Mária -- Paulus, Martin
Neuro-fuzzy predictive control of thermo-optical plant.
In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2015: 20th International Conference on Process Control. Štrbské Pleso, Slovak Republic. June 9-12, 2015.
1. vyd. New York : IEEE, 2015, s. 238--243. ISBN 978-1-4673-6627-4.

Körösi, Ladislav -- Paulusová, Jana
Modified neural network structure imlementation in PAC.
In MUDRÁKOVÁ, T. -- BYRON, P. -- BLAHO, M. Technical Computing Bratislava 2014 : Proceedings.
1. vyd. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, s. 174--187. ISBN 978-3-659-40792-5.

 

1996 - 2002 FEI STU Bratislava
  študent
  študijný odbor Automatizácia a riadenie
2002 - 2004 Katedra ASR FEI STU v Bratislave
  doktorand
  študijný odbor Automatizácia a riadenie, predmety: teória automatického riadenia, matlab, moderné metódy riadenia,
2004 - 2006 Katedra ASR FEI STU v Bratislave
  odborný asistent
  predmety: inteligentné systémy, softvér riadiacich systémov, matlab, databázy riadiacich systémov
2006 - dodnes ÚRPI FEI STU v Bratislave
  odborný asistent
  Vyučuje predmety Riadiace systémy a Databázy a vizualizácia, ktoré sa vyučujú v 3. ročníku bakalárskeho štúdia.
Vo výskume sa venuje inteligentným systémom ako sú neurónové siete, fuzzy systémy a genetické algoritmy, ktoré sú implementované a overené na rôznych riadiacich systémoch a modeloch.
V oblasti neurónových sietí sa venoval aj optimalizácii štruktúr umelých neurónových sietí.

 

Zameranie výskumu

Riadiace systémy
Neurónové siete
Fuzzy systémy
Genetické algoritmy
Robustné riadenie

Predmet Pozícia
Databázy a vizualizácia Cvičiaci, Prednášajúci
Riadiace systémy Cvičiaci, Prednášajúci