Körösi Ladislav

Körösi Ladislav, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 711

Miestnosť: 

D705
  • Körösi, Ladislav - Kozák, Štefan: Optimal Self Tuning Neural Network Controller Design. In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2703-7. - S. 86-91
  • Körösi, Ladislav - Kozák, Štefan: A Novel Type of Self-Tuning Neural Controller : IFAC Workshop on Control Applications of Optimisation, Visegrád, Hungary, 30.6.-2.7.2003. In: CAO 2003. Preprints : IFAC Workshop on Control Applications of Optimisation, Visegrád, Hungary, 30.6.-2.7.2003. - Budapest : IFAC, 2003. - S. 267-272
  • Körösi, Ladislav - Kozák, Štefan: Optimal Neural Network Structures for Modelling and Control Design. In: ISDA 2004 : IEEE 4th international conference on intelligent systems design and applications. Budapest, Hungary, 26.-28.8.2004. - Budapest, 2005. - S. 551-555
  • Körösi, Ladislav - Kozák, Štefan: Optimal Self Tuning Neural Network Controller Design. In: Preprints of the 16th IFAC world congress : 16th IFAC world congress. Praha, Česká republika, 3.-8.7.2005. - Praha, 2005. - CD-Rom
  • Mrosko, Marián - Mrafko, Leo - Körösi, Ladislav: Real Time Control. In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C170_b[9]
  • Foltin, Martin - Körösi, Ladislav: MATLAB (4) System Identification Toolbox. n: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 15, č. 6 (2008), s. 68-69
  • Foltin, Martin - Körösi, Ladislav: MATLAB (6) Neural Network Toolbox. In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 15, č. 9 (2008), s. 93-94
Predmet Pozícia
Databázy riadiacich systémov Cvičiaci, Prednášajúci
Riadiace systémy Cvičiaci, Prednášajúci
Umelá inteligencia Cvičiaci
Databázy a vizualizácia Cvičiaci, Prednášajúci
1996 - 2002 FEI STU Bratislava
  študent
  študijný odbor Automatizácia a riadenie
2002 - 2004 Katedra ASR FEI STU v Bratislave
  doktorand
  študijný odbor Automatizácia a riadenie, predmety: teória automatického riadenia, matlab, moderné metódy riadenia,
2004 - 2006 Katedra ASR FEI STU v Bratislave
  odborný asistent
  predmety: inteligentné systémy, softvér riadiacich systémov, matlab, databázy riadiacich systémov
2006 - dodnes ÚRPI FEI STU v Bratislave
  odborný asistent
  predmety: softvér riadiacich systémov, databázy riadiacich systémov, pokročilé metódy teórie automatického riadenia, inteligentné systémy, aplikovaná výpočtová inteligencia, riadiace systémy