Králová Zdenka

Králová Zdenka, doc. Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 497

Miestnosť: 

D311
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Haffner, Oto -- Králová, Zdenka
Simulation analysis of a real small production process.
In ICCC 2015: 16th International Carpathian Control Conference. Szilvásvárad, Hungary. May 27-30, 2015. Danvers : IEEE, 2015, s. 153--158. ISBN 978-1-4799-7369-9

Švančara, Juraj -- Králová, Zdenka
High-Mix Low-Volume Flow Shop Manufacturing System Scheduling.
In INCOM'12: 14th IFAC Symposium of Information Control Problems in Manufacturing. Bucharest, May 23-25, 2012. IFAC, 2012, s. 198--203. ISBN 978-3-902661-98-2.

1969 - 1974 Vysoká škola ekonomická, Bratislava
  študentka
  Fakulta riadenia, študijný odbor Ekonomicko-matematické výpočty
1974 - 1977 Moskovský inštitút riadenia, Moskva
  doktorandka
  Fakulta ekonomickej kybernetiky
1977 Moskovský inštitút riadenia, Moskva
  PhD.
  vedný odbor Ekonomická kybernetika
1977 - 1982 Katedra ekonomicko-matematických metód, Fakulta riadenia, Vysoká škola ekonomická, Bratislava
  odborná asistentka
  predmety: Lineárne programovanie
1982 - 1988 Katedra automatizácie a regulácie / Katedra ASR EF SVŠT v Bratislave
  odborná asistentka
  predmety: Ekonomika a riadenie el. priemyslu, Operačná analýza
1986 Katedra ekonomiky a riadenia el. priemyslu, EF SVŠT v Bratislave
  docentka
  Ekoomika a riadenie v elektrotechnike a energetike
1988 - 1990 Katedra ekonomiky a riadenia el. priemyslu, EF SVŠT v Bratislave
  docentka
  predmety: Ekonomika a riadenie el. priemyslu, Operačná analýza, Optimalizácia
1988 - 1990 Katedra ekonomiky a riadenia el. priemyslu, FEI STU v Bratislave
  zástupkyňa vedúceho katedry
1990 - dodnes Katedra ASR / Ústav riadenia a priemyselnej informatiky / Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave
  docentka
  Operačná analýza, Systémová analýza, Riadenie výroby, Modelovanie a riadenie výrobných systémov, Databázy v riadiacich systémoch
1990 - 1990 Katedra ekonomiky a riadenia el. priemyslu, FEI STU v Bratislave
  vedúca katedry
1990 - 1992 FEI STU v Bratislave
  garant študijného programu Ekonomika a riadenie el. priemyslu
od 1990 KASR / ÚRPI / ÚRK FEI STU v Bratislave
  pedagóg
Predmet Pozícia
Biokybernetika Cvičiaci, Prednášajúci