Kvantifikácia veľkosti námrazy na vonkajších vedeniach systémom monitorovania signálu optického vlákna.

Hlavným cieľom projektu je realizácia pilotného projektu pre zavedenie systému monitorovania veľkosti námrazy vonkajších vedení SEPS, a.s. pomocou systému monitorovania optických káblov.

Title: 

Kvantifikácia veľkosti námrazy na vonkajších vedeniach systémom monitorovania signálu optického vlákna.

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVT-99-P02305

Dĺžka projektu: 

1. august, 2005 - 30. júl, 2007

Kľúčové slová: 

optické vlákna, monitorovací systém, úroveň signálu, útlm signálu, meteorologické veličiny, námraza

Zodpovedný riešiteľ: