Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov

V priestoroch FEI STU v Bratislave bolo vybudované laboratórium so zameraním na vývoj open source projektov. Pracovisko dovoľuje vyvíjať vlastné projekty, ale aj zapájať sa do už existujúcich. Práve počas riešenia sme sa do niekoľkých zapojili. Zdokumentovali sme postupy ako sa danej problematike venovať, ako takéto špecifické projekty riadiť a akým chybám sa vyvarovať. To že sa jedná o atraktívnu tému dokladá aj skutočnosť, že sme získali viac ako 10 citácií v renomovaných zahraničných časopisoch a zborníkoch. Značný význam má aj zisk certifikátu AATCE od spoločnosti Apple. Tento certifikát nám umožňuje školiť a vyvíjať nové produkty pre túto spoločnosť. Certifikát sme získali ako prvý vo východnej Európe. V rámci riešenia projektu vzniklo aj pracovisko pre tvorbu moderných prednášok (web, video).

Title: 

Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov

Typ projektu: 

KEGA

Číslo projektu: 

032STU-4/2011

Dĺžka projektu: 

1. január, 2011 - 31. december, 2013

Zodpovedný riešiteľ: