Laboratórium riadenia spojitých a udalostných procesov

Laboratórium je zamerané na výučbu predmetov zaoberajúcich sa modelovaním a riadením spojitých a udalostných procesov, ako aj na riešenie bakalárskych a diplomových projektov.

Okrem počítačov sa tu nachádza 5 programovateľných logických automatov (PLC) Simatic S7-1500 a 5 PLC Simatic S7-1200 od firmy Siemens, ako aj decentrálne komunikačné periférie.
Veľká časť hardvérového aj softvérového vybavenia bola sponzorovaná spoločnosťou Siemens a.s.
Spojenie týchto priemyselných regulátorov s laboratórnymi modelmi jednoduchých procesov (2 valcové nádrže, výmenník tepla, tepelný systém s elektrickým vyhrievaním) vytvára podmienky pre praktické overenie teoretických vedomostí a riešenie problémov spojených s návrhom a implementáciou riadenia v reálnom čase s využitím štandardu priemyselnej komunikácie – OPC.

Z hľadiska výučby spojitých procesov je laboratórium ďalej vybavené modelmi servomotora a magnetickej levitácie, ktorých riadenie je zabezpečené pomocou vstupno-výstupných kariet.

V rámci riešenia projektu "Vývoj algoritmov riadenia diskrétnych udalostných systémov" pribudli v laboratóriu modely priemyselných výrobných liniek, ktoré slúžia na praktické overovanie algoritmov (na obrázkoch).
Modely boli zakúpené z projektu 2013et030, ktorý je financovaný Nadáciou Tatra banky E-Talent.
Pre potreby výučby udalostných systémov je vytvorený model linky na báze modelov od spoločnosti Fischer Technik, ktorého riadenie je rozdelené medzi piatimi CPU S7-1200.
Okrem kombinovanej linky z modelov Fischer Technik sa v laboratóriu nachádzajú aj modely od spoločnosti Staudinger.