Laboratórium Schneider Electric

Laboratórium bolo zriadené v r. 2005 na výskumné a vzdelávacie účely a realizáciu školení v oblasti automatizácie priemyselných procesov a zavádzania a využívania informačných a komunikačných technológií do riadenia s orientáciou na automobilový priemysel, chemický priemysel a energetiku.

V laboratóriu sú štyri identické pracoviská, každé vybavené simulátorom plniacej linky s riadiacim systemom TSX Micro a nadradenym riadiacim systemom TSX Premium, frekvenčným meničom ATV58, motorovými spúšťačmi TegoPower a distribuovanými vstupmi a výstupmi TSX Momentum a operátorským panelom radu XBTF. Prostredníctvom simulátora možno plniacu linku riadiť, ako aj diagnostikovať vzniknuté poruchy.

Zostava obsahuje aj softvérové prostredia PL7 Pro, Unity Pro a XBTL-1000 vhodné na tvorbu a simuláciu ľubovoľných aplikácií. Všetky uvedené produkty majú FIPIO komunikačné rozhranie, čo umožňuje ich pripájanie na spoločnú komunikačnú zbernicu a vytváranie rôznych úloh distribuovaného riadenia procesov.

Zostava je určená najmä na konfiguráciu, ovládanie a diagnostiku jednotlivých produktov, ale aj ich rôznych kombinácií podľa požiadaviek reálnych procesov.