Lučan Martin

Lučan Martin, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 305

Miestnosť: 

D614
Publikácie:

Lučan, Martin -- Gulan, Martin: Simultánna lokalizácia a mapovanie na platforme mobilného robota.
Diplomová práca. 2019

Lučan, Martin -- Gulan, Martin: Návrh bezkolízneho riadenia autonómneho vozidla.
Bakalárska práca. 2017

2013 - 2017

študent Bc. štúdia
Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Strojnícka fakulta STU

FEI STU v Bratislave

2017 - 2019

študent Ing. štúdia
Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Strojnícka fakulta STU

FEI STU v Bratislave

od 2019

študent PhD. štúdia
Robotika a kybernetika

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU v Bratislave