Malý meteorologický radar – MMR: Malý prenosný meteorologický radarpre operatívne potreby užívateľov.

Malý meteorologický radar (MMR) je zariadenie pozostávajúce s malorozmerného ľahkého leteckého palubného meteorologického radaru spojeného prostredníctvom elektronickej karty RP s PC procesorom. Prostredníctvom RP bude riadený radar a spracovanie údajov.

Title: 

Malý meteorologický radar – MMR: Malý prenosný meteorologický radarpre operatívne potreby užívateľov.

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVV-99-P05005

Dĺžka projektu: 

1. august, 2005 - 31. júl, 2007

Kľúčové slová: 

radar, nebezpečné meteorologické javy, intenzívne zrážky

Zodpovedný riešiteľ: