Maták Timotej

Maták Timotej, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie kybernetiky

Miestnosť: 

D422
Publikácie:

Maták, Timotej -- Špir, Róbert
Multiplatformová vizualizácia s využitím Open Toolkit knižnice. Bakalárska práca. 2016

Maták, Timotej -- Hambalík, Alexander
Využitie EHR v klinickej praxi. Diplomová práca. 2018.

2013 - 2016

študent Bc. štúdia
Matematické a počítačové modelovanie

SvF STU v Bratislave

2016 - 2018

študent Ing. štúdia
Aplikovaná informatika - MSUS

FEI STU v Bratislave

od 2018

študent PhD. štúdia
Robotika a kybernetika

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU v Bratislave