Medzinárodné združenie InterOceanMetal

Prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. a Ing. Jozef Rodina sa v dňoch 11.-15.2.2013 zúčastnili rokovania expertnej skupiny pri riaditeľstve medzinárodného združenia InterOceanMetal v poľskom Štetíne. Na programe rokovania bolo hodnotenie splnenia úloh aplikovaného výskumu za rok 2012 riešiteľských skupín z Ruskej federácie, Českej republiky a Poľska. V blízkej budúcnosti sa predpokladá zapojenie pracovníkov ústavu do vývoja technológií pre robotickú ťažbu polymetalických konkrécií z morského dna.

xtarnik