Merací systém pre spojkové obloženia

Title: 

Merací systém pre spojkové obloženia

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

VMSP-P-0155-09

Dĺžka projektu: 

1. september, 2009 - 31. december, 2010

Zodpovedný riešiteľ: