Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí

Title: 

Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/0752/17

Dĺžka projektu: 

1. január, 2017 - 31. december, 2019

Zodpovedný riešiteľ: