Miklovičová Eva

Miklovičová Eva, doc. Ing. PhD.

Funkcia: 

  • Prodekanka

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 604

Miestnosť: 

D304

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Tárník, Marián -- Rebro, Matúš -- Miklovičová, Eva -- Murgaš, Ján
Empirical model of T1DM glucose control: Application in diabetes education.
In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´17: elektronický zdroj 19th Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 24, 2017. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2017, ISBN 978-80-227-4686-1.

Rebro, Matúš -- Tárník, Marián -- Murgaš, Ján -- Miklovičová, Eva
Performance comparison of glycemia prediction models with recursive parameter estimation.
In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´16: elektronický zdroj 18th Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. June 8, 2016. 1. vyd. Bratislava : STU, 2016, ISBN 978-80-227-4561-1.

Tárník, Marián -- Bátora, Vladimír -- Ludwig, Tomáš -- Ottinger, Ivan -- Miklovičová, Eva -- Murgaš, Ján
Prediction of glycemia based on diabetes self-monitoring data.
International Review of Automatic Control :, 8. s. 113--119.

Predmet Pozícia
Sieťové technológie v riadení Garant, Prednášajúci
Spojité procesy Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
Identifikácia systémov Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
Základy automatizácie Garant
1985 - 1990 EF SVŠT, Bratislava
  študent
  študijný odbor ASR
1990 - 1994 EF SVŠT, Bratislava
  doktorand
  vedný odbor Automatizácia a riadenie
1993 Laboratoire d´Automatique de Grenoble (CNRS), Francúzsko
  9-mes. zahraničný pobyt
   
1994 Laboratoire d´Automatique de Grenoble (CNRS), Francúzsko
  2-mes. zahraničný pobyt
   
1994 Laboratoire des Sciences du Génie Chimique, Nancy, Francúzsko
  7-mes. zahraničný pobyt
   
1995 - 2007 FEI STU, Bratislava
  odborný asistent
   
1999 l’Institut de Recherche en Cybernétique de Nantes, Francúzsko
  2-mes. zahraničný pobyt
   
2007 - dodnes ÚRPI, FEI STU v Bratislave
  docent
  študijný odbor Kybernetika