Mikulová Zuzana

Mikulová Zuzana, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 432

Miestnosť: 

D605

Lokalizácia mobilného robota pomocou vizuálneho systému. Diplomová práca. FEI STU, Bratislava 2015.

Vizuálny systém pre potreby mobilnej robotiky. Bakalárska práca. FEI STU, Bratislava 2013. 42 s.

2010 - 2013

študentka
Priemyselná informatika

FEI STU v Bratislave

2013 - 2015

študentka
Robotika

FEI STU v Bratislave

od 2015

doktorandka
Kybernetika

FEI STU v Bratislave