Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov.

Title: 

Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov.

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVT-51-011602

Dĺžka projektu: 

1. september, 2002 - 31. august, 2005

Zodpovedný riešiteľ: