Modely priemyselných výrobných liniek

V rámci riešenia projektu "Vývoj algoritmov riadenia diskrétnych udalostných systémov" boli pre Laboratórium softvéru riadiacich systémov zaobstarané modely priemyselných výrobných liniek, ktoré slúžia na praktické overovanie algoritmov.

Modely sa využívajú vo výučbe predmetu Softvér riadiacich systémov, ako aj pri riešení projektov, bakalárskych a diplomových prác.

Modely boli zakúpené z projektu 2013et030, ktorý je financovaný Nadáciou Tatra banky E-Talent.

xtarnik