Moderné metódy riadenia priemyselných procesov

Title: 

Moderné metódy riadenia priemyselných procesov

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/0544/09

Dĺžka projektu: 

1. január, 2009 - 31. december, 2011

Zodpovedný riešiteľ: