Moderné metódy riadenia systémov

Title: 

Moderné metódy riadenia systémov

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/0158/03

Dĺžka projektu: 

1. január, 2003 - 31. december, 2005

Zodpovedný riešiteľ: