Moderné metódy sieťového riadenia

Cieľom projektu je návrh pokročilých metód pre sieťové riadiace systémy. Pôjde o návrh pôvodných algoritmov adaptívneho, robustného a prediktívneho decentralizovaného riadenia na riešenie algoritmického zabezpečenia sieťového riadenia zložitých rozľahlých systémov za podmienok neurčitosti. Výskum bude cielený na rozvoj metód, ktoré zohľadňujú typické neurčitosti sieťových systémov - premenlivé dopravné oneskorenie a výpadok informácií v komunikačnej sieti . V súčinnosti s výskumom metód sieťového riadenia bude dobudované programové vybavenie pre sieťové riadenie v reálnom čase zodpovedajúce najnovším poznatkom a trendom v tejto oblasti.

Title: 

Moderné metódy sieťového riadenia

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/2256/12

Dĺžka projektu: 

1. január, 2012 - 31. december, 2015

Kľúčové slová: 

sieťový riadiaci systém, decentralizované riadenie, zložitý systém, prediktívne riadenie, programové vybavenie pre riadenie v reálnom čase, adaptívne riadenie, robustné riadenie

Zodpovedný riešiteľ: