Moderný sieťový riadiaci systém pre náročné priemyselné technológie

Výskum metodiky pre navrhovanie sieťových riadiacich systémov pre priemyselné prostredie. Rozvoj metód analýzy a syntézy zložitých dynamických systémov na báze decentralizovaného riadenia za podmienok variabilných dopravných oneskorení. Rozvoj metód diskrétneho riadenia v reálnom čase pre dekomponované zložité dynamické systémy. Riešenie problémov globálnej stability totálne decentralizovaného riadenia aj hierarchického riadenia. Výskum sofistikovaných funkcií sieťového riadenia systému v oblasti robotiky a špeciálnych technológií. Návrh univerzálneho sieťového riadiaceho systému, ktorý je vhodný aj pre náročné priemyselné prostredie v oblasti laserových, plazmových a elektrónlúčových technologických komplexov. Návrh funkčnej schémy sieťového riadiaceho systému. Návrh a realizácia technických a programových prostriedkov. Návrh a realizácia modelu špeciálneho technologického komplexu s nasadením navrhnutého sieťového riadiaceho systému. Riešenie problémov vibrácie konštrukčných uzlov.

Title: 

Moderný sieťový riadiaci systém pre náročné priemyselné technológie

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVV-99-045805

Dĺžka projektu: 

1. marec, 2006 - 28. február, 2009

Kľúčové slová: 

automatizácia procesov, riadenie zložitých systémov, kvalita riadenia

Zodpovedný riešiteľ: