Mrafko Leo

Mrafko Leo, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 616

Miestnosť: 

D317
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Borbély, Richard -- Blaho, Michal -- Mrafko, Leo -- Mudráková, Tatiana
Digits recognition with beagleboard platform.
In Technical computing Prague 2015: elektronický zdroj sborník příspěvků 23. ročníku konference. Praha, 4.11. 2015. 1. vyd. Praha: University of Chemistry and Technology, 2015, ISBN 978-80-7080-936-5.

Körösi, Ladislav -- Paulusová, Jana -- Mrafko, Leo
Motion control implementation in PAC.
In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2015: 20th International Conference on Process Control. Štrbské Pleso, Slovak Republic. June 9-12, 2015. 1. vyd. New York : IEEE, 2015, s. 244--249. ISBN 978-1-4673-6627-4.

 

1993 - 1995 Katedra ASR FEI STU v Bratislave
  výskumný pracovník
   
1995 - 2001 FEI STU Bratislava
  študent
  študijný odbor ASR
2001 - 2004 KASR FEI STU Bratislava
  doktorand
  vedný odbor Automatizácia a riadenie
2004 - 2005 KASR FEI STU Bratislava
  odborný asistent
   
2005 Mestský Úrad Svätý Jur
  civilná služba
   
2005 - dodnes KASR/ÚRPI FEI STU Bratislava
  výskumný pracovník
  predmety: SWRS, SWRS2, UdS

 

Zameranie výskumu

Diskrétne udalostné systémy a ich riadenie
Riadiace systémy na báze PLC/PAC
Sieťové riadiace systémy
Internet vecí a priemysel 4.0
Elektromobilita a nabíjacie štandardy

Predmet Pozícia
Sieťové technológie v riadení Cvičiaci, Prednášajúci
Základy automatizácie Cvičiaci, Prednášajúci