Mráz Eduard

Mráz Eduard, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 505

Miestnosť: 

D613
Publikácie:

Mráz, Eduard -- Rodina, Jozef: Systém lokalizácie dronu vo vnútornom prostredí priemyselného objektu.
Diplomová práca. 2019. 85 s.

Mráz, Eduard -- Rodina, Jozef: Vizuálny systém pre sledovanie objektov lietajucími robotmi.
Bakalárska práca. 2017. 40 s.

2014 - 2017

študent Bc. štúdia
Robotika a kybernetika

FEI STU v Bratislave

2017 - 2019

študent Ing. štúdia
Robotika a kybernetika

FEI STU v Bratislave

od 2019

študent PhD. štúdia
Robotika a kybernetika

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU v Bratislave