Mudráková Tatiana

Mudráková Tatiana, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 713

Miestnosť: 

D319

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Vargha, Imrich -- Žalman, Milan -- Mudráková, Tatiana
Design and realization of gantry stage motion control system of cutting machine.
In MUDRÁKOVÁ, T. -- BYRON, P. -- BLAHO, M. Technical Computing Bratislava 2014 : Proceedings. 1. vyd. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, s. 224--235. ISBN 978-3-659-40792-5.

Mečiak, Vladimír -- Blaho, Michal -- Mrafko, Leo -- Mudráková, Tatiana
Sensor-based platform eHealth connection with MatLab.
In Technical computing Prague 2015: elektronický zdroj sborník příspěvků 23. ročníku konference. Praha, 4.11. 2015. 1. vyd. Praha: University of Chemistry and Technology, 2015, ISBN 978-80-7080-936-5.

 

2004 - 2009 FEI Bratislava
  študent
  študijný odbor Priemyslená informatika a Kybernetika
2009 - 2012 FEI ÚRPI Bratislava
  doktorand
  študijný odbor Automatizácia a riadenie
od 2012 výskumný pracovník, odborný asistent
  Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU

 

Dĺžka projektu Názov projektu
2016 - 2019 Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitosti