Multimediálne študijné materiály pre bakalárske

Title: 

Multimediálne študijné materiály pre bakalárske

Typ projektu: 

KEGA

Číslo projektu: 

3/0057/02

Dĺžka projektu: 

1. september, 2002 - 31. december, 2004

Zodpovedný riešiteľ: