Murgaš Ján

Murgaš Ján, prof. Ing. PhD.

Funkcia: 

  • Vedúci oddelenia

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 781

Miestnosť: 

D305
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Rebro, Matúš -- Tárník, Marián -- Murgaš, Ján
Adaptive control with heuristic disturbance rejection in T1DM: A performance assessment.
In IFAC-PapersOnLine. s. 6546--6551.

Tárník, Marián -- Rebro, Matúš -- Miklovičová, Eva -- Murgaš, Ján
Empirical model of T1DM glucose control: Application in diabetes education.
In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´17: elektronický zdroj 19th Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 24, 2017. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2017, ISBN 978-80-227-4686-1.

Rebro, Matúš -- Tárník, Marián -- Murgaš, Ján
A simulation study on adaptive control design performance for T1DM via individualized model.
In ICCC 2016: 17th International carpathian control conference. Tatranská Lomnica, Slovak Republic. May 29 - June 1, 2015. Danvers : IEEE, 2016, s. 624--629. ISBN 978-1-4673-8606-7.

1970 - 1975 EF SVŠT Bratislava
  študent
  Technická kybernetika
1975 - 1979 KAR EF SVŠT
  vedecký ašpirant
  KDP „Stabilizácia elektrizačného systému metódou vektorovej funkcie Ljapunova"
1979 - 1986 KAR, KASR EF SVŠT
  odborný asistent
  predmety Základy automatizácie, Riadenie výrobných procesov, Teória riadenia, Riadenie technologických procesov, Projektovanie ASR, Riadiace systémy, Automatizácia výrobných procesov
1986 - 1996 FEI STU Bratislava
  docent
  odbor Automatizácia predmety Adaptívne riadenie technologických procesov, Automatizácia, Teória automatického riadenia
1996 FEI STU Bratislava
  univerzitný profesor
  Kybernetika
2001 - 2006 Katedra automatizovaných systémov riadenia FEI STU
  vedúci katedry
2007 - 2019 Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU
  riaditeľ ústavu
od 2008  predseda Odborovej komisie doktorandského študijného programu
  9.2.7 kybernetika

 

Zameranie výskumu

Riadenie zložitých systémov
Modelovanie a riadenie elektrizačných systémov
Biokybernetika diabetu

Predmet Pozícia
Adaptívne riadenie Garant
Úvod do kybernetiky Garant, Prednášajúci
Automatické riadenie 1 Garant
Dynamika elektrizačných sústav Garant, Prednášajúci
História informačných a komunikačných technológií Prednášajúci
Riadenie nelineárnych systémov Garant, Prednášajúci
Číslicové riadenie Prednášajúci