Na bakalárske štúdium bez prijímacích skúšok - 2. kolo do 25. júla

Dekan FEI STU vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na všetky bakalárske študijné programy na FEI STU na akademický rok 2014-15. Prijímacia skúška NIE JE. Informácie o študijnom odbore Priemyselná informatika nájdete tu. 

Lehota na podanie prihlášky a všetkých príloh je 25. júl 2014.