Náš študent Lukáš Pariža sa stal študentskou osobnosťou Slovenska

-foto-

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí – študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Jeho cieľom je motivovať študentov slovenských vysokých škôl k výnimočným výkonom, oceniť ich talent, múdrosť a cieľavedomosť. Zároveň vytvára príležitosť predstaviť výnimočných študentov širokej verejnosti a pomôcť im presadiť sa doma aj v zahraničí. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR, pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied a s podporou Slovenskej rektorskej konferencie. Generálnym partnerom deviateho ročníka je už tradične spoločnosť Skanska SK a.s.

Bc. Lukáš Pariža, študent 2. ročníka inžinierskeho študijného programu Robotika, zvíťazil v projekte Študentská osobnosť Slovenska v školskom roku 2012/2013 v kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie.
V diplomovej práci s názvom "Lokalizácia mobilného robota pomocou vizualného systému" sa pod vedením Ing. Andreja Babinca, PhD. venuje problémom v oblasti mobilnej robotiky. Okrem školských záležitostí sa Lukáš Pariža intenzívne venuje robotike aj vo svojom voľnom čase. S vlastnými zostrojenými robotmi sa v posledných rokoch zúčastnil viacerých medzinárodných súťaží, kde získal množstvo odcenení, vrátane tých najcennejších. Najväčšie úspechy dosiahol v školskom roku 2012/13. Na štyroch rôznych medzinárodných robotických podujatiach vybojoval dokopy sedem umiestnení, z toho štyri zlaté a tri strieborné. Týmito výkonmi pokoril množstvo konkurentov nielen z Európy, ale z celého sveta.

Za najcennejšie umiestnenie v tomto roku možno považovať druhé miesto v kategórii "Linefollower Enhanced" na medzinárodnej súťaži RobotChallenge 2013 vo Viedni. Toto prestížne podujatie je najväčšie svojho druhu v Európe a pravidelne sa ho zúčastňujú súťažiaci z krajín celého sveta, ako napríklad aj Mexiko, Omán, Hong Kong, Rusko alebo Čína. Veľmi veľké úspechy však dosiahol aj na ďalších medzinárodných súťažiach na Slovensku, v Česku aj Poľsku. Výnimočné nie sú len pódiové umiestnenia, ale aj to, že jeho robot ako jediný dokázal získať umiestnenie vo viacerých kategóriách súčasne. To sa mu podarilo na všetkých z týchto troch podujatí. V Bratislave na súťaži Istrobot 2013 jeho robot skončil na prvom mieste v kategórii "Myš v Bludisku", a súčasne na druhom mieste v kategórii "Stopár". Na poľskom turnaji RoboticTournament 2013 získal prvenstvo v kategóriách "Micromouse" a "Linefollower". V Prahe na súťaži "Robotic Day 2013" obsadil prvé miesto v kategórii "Linefollower" a tiež druhé miesto v disciplíne "RoboCarts".

Ocenenie získal najmä za svoju konštruktérsku zručnosť, zbehlosť v programovaní i elektronike a schopnosť rýchleho získavania poznatkov z rôznych oblastí, ktoré dokáže efektívne spájať do funkčného celku. Vďaka svojej kreativite nachádza originálne riešenia problémov a svoje predstavy prenáša do reálneho sveta.

Zhrnutie umiestnení za rok 2012/2013:

2. miesto, Linefollower Enhanced, RobotChallenge 2013, Rakúsko
1. miesto, Linefollower, Robotic Tournament 2013, Poľsko
1. miesto, Micromouse, Robotic Tournament 2013, Poľsko
1. miesto, Myš v bludisku, Istrobot 2013, Slovensko
2. miesto, Stopár, Istrobot 2013, Slovensko
1. miesto, Linefollower, Robotic Day 2013, Česko
2. miesto, RoboCarts, Robotic Day 2013, Česko