Naši robotici súťažili v DATALANe

V časopise DATALAN News 01/2013  o tejto udalosti napísali:

Majú medzinárodné úspechy, skvelé nápady a nechýba im ani ochota podeliť sa o svoje znalosti, skúsenosti a IT objavy. Partia robotikov z STU sa stretla s ajťákmi z DATALANu, aby si zmerali sily v ovládaní informačných technológií. Ako sme sa presvedčili, na Oddelení robotiky a umelej inteligencie v Ústave riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU nám vyrastajú naozaj veľké talenty – a možno aj budúci kolegovia.

Robotická skupina, tvorená študentmi, doktorandmi a pracovníkmi Katedry automatizácie a regulácie FEI STU a firmy Microstep-MIS, vznikla v roku 2000 a dnes združuje viac než 8 odborníkov.

Na ÚRPI FEI STU pôsobí v rámci Oddelenia robotiky a umelej inteligencie 25 odborníkov zaoberajúcich sa vývojom mobilných robotov a príslušných riadiacich, motorických a senzorických systémov. Zo sofistikovanejších úloh skúmajú otázky tvorby rozhrania človek/robot, vývoj vnorených senzorických systémov umožňujúcich kvalitatívne lepšiu orientáciu robotov v prostredí, spracovanie informácií z rozličných senzorických systémov, bezpečnú a spoľahlivú bezdrôtovú komunikáciu robotov s človekom alebo inými robotmi, možnosti tvorby reprezentácie prostredia pre robot, a metódy lokalizácie a navigácie robotov vo vonkajšom a vnútornom prostredí.

Členovia skupiny sa zúčastňujú aj mnohých exhibícií a súťaží, v ktorých zaznamenali viaceré úspechy (napr. víťazstvo v súťaži PuckCollector vo Viedni, 2. miesto v súťaži Robotour v Prahe). Ich výsledky publikované v zahraničných časopisoch a na zahraničných konferenciách ukazujú akceptáciu ich výskumu aj na medzinárodnom poli.

Ako uviedol doc. František Duchoň z FEI STU, členov skupiny spája nadšenie pre robotiku a nové technológie. Cieľom práce celého tímu je vytvorenie akejsi umelej inteligentnej bytosti (androida) schopnej interagovať s ľudmi a okolím. Uplatnenie členov tímu je univerzálne, o čom svedčia mnohé riešené projekty, ktoré nie sú len z oblasti robotiky a automatizácie.

Robotici Peter Pásztó, Ľuboš Chovanec a Michal Tőlgyessy, ktorí sa objavili na našej novoročnej internej akcii s podtitulom
Najväčšia koncentrácia IT mozgov, sa venujú predovšetkým spracovaniu a využitiu informácií z vizuálnych
systémov pre roboty (Peter už obhájil dizertačnú prácu s takouto témou) a návrhu motorických systémov pre roboty.

Naši softvéroví odborníci, špecialisti z oblasti infokomunikácií, či outsourcingu, aj hlavičky zo sekcie cloudových
riešení, si so vzácnymi návštevníkmi vymenili skúsenosti a podebatovali o spoločných témach, no nielen to. V rámci eventu si mohli datalanci vyskúšať prácu s viacerými robotmi – svoje schopnosti predviedol napr. robot Hexapod - šesťnohý robot, ktorého je možno riadiť gestami, robot Biped – dvojnohý kráčajúci robot, či iRobot Create – predstavený vo verzii roznášajúcej cukríky medzi ľuďmi, vo verzii umožňujúcej riadiť robot pomocou virtuálnych okuliarov a joysticka a v multimediálnej verzii s tabletom umožňujúcej autonómnu navigáciu. Našich ľudí zaujala aj termovízna kamera, ktorá umožňovala zmerať telesnú teplotu bezkontaktne, no najväčší úspech mala súťaž v ovládaní robotov.

Do súboja so zástupcom robotikov sa pustil náš Ajťák roka Braňo Hanzel, a úlohou oboch bolo prekonať prekážkovú dráhu s robotom iRobot Create v čo najkratšom čase. Braňo riadil robota manuálne joystickom, pričom robota videl priamo svojim očami.

Ľuboš z STU ovládal svoj robot takisto pomocou joysticku, avšak využíval videnie robota pomocou virtuálnych okuliarov. A výsledok? Víťaznú cenu (v ten večer už štvrtú v poradí) si prevzal Braňo, no chalanom z robotickej skupiny patril zaslúžený potlesk a vďaka za výnimočný IT večer.

Robotická skupina je otvorená novým členom, v prípade záujmu píšte na info@robotika.sk

PrílohaVeľkosť
Článok DATALAN521.64 KB