Naši študenti na workshope v Poľsku

V dňoch 17.-21.9.2013 sa v rámci Visegrádskeho robotického workshopu uskutočnilo na Politechnike Łódźskej niekoľko podujatí, ktorých sa zúčastnila aj delegácia našich študentov a doktorandov pod vedením Ing. Richarda Balogha, PhD. (Niekoľko zahraničných študentov hosťovalo 21.-23.4. zase na našom ústave.)

  • 17.-18.9. Visegrádsky robotický workshop
  • 19.-20.9. Medzinárodná konferencia Robotics in Education
  • 20.-21.9. Robotour - medzinárodná súťaž outdoorových robotov

Krátke video z akcie:

Niekoľko dojmov Ing. Anežky Chovancovej, účastníčky workshopu:
"Prvý deň workshopu bol venovaný programovaniu Arduina a aplikácií pre OS Android pomocou jazyka Processing. Okrem teoretických základov mám poskytli robot (Micromouse), na ktorom sme si mohli vyskúšať nadobudnuté vedomosti. Potom sme programovali vlastnú aplikáciu, pričom náš tím sa rozhodol naprogramovať robota micromouse ako hračku pre deti, ktorá bude vykonávať činnosť ako pri klasickej hre známej ako „naháňačka“.
Druhý deň workshopu pozostával z prezentácie a uvedenia do problematiky programovania v LabVIEW. Pracovali sme s hardvérom NI Robotics Starter Kit 1.0, na ktorom sme si mohli naprogramovať vlastného robota „nakresleného“ v LabVIEW.
Vo štvrtok a v piatok sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie Robotics in Education, ktorá bola venovaná výučbe robotiky v školstve, od základných škôl až po univerzity. Vo štvrtok poobede sme podnikli exkurziu po meste Łódź, ktorá sa skončila v Bielej továrni, kde sa konala aj spoločná večera pre účastníkov konferencie.
V piatok každý tím predstavil svoj projekt, na ktorom pracoval v prvý deň workshopu.
V sobotu prebehla v parku Poniatowskego outdoorová súťaž mobilných robotov Robotour. Popoludní súťažiaci predstavili na workshope vlastné riešenia problémov, s ktorými sme sa stretli pri príprave na súťaž."

xtarnik