NATO EOD Demonstrations & Trials 2014

Robotika ÚRK sa prezentovala v rámci NATO EOD (NATO Explosive Ordnance Disposal) Demonstrations & Trials 2014. Podujatie sa konalo od 30. septembra do 2. októbra 2014 v Trenčíne. Zaujali sme. Ďalšie aktivity smerujú k spolupráci s Ministerstvom obrany SR pod hlavičkou NATO.

xtarnik