Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera

Title: 

Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera

Dĺžka projektu: 

1. jún, 2012 - 31. január, 2013

Zodpovedný riešiteľ: