Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách

Inovácia obsahu predmetov nových študijných programov predpokladá využívanie najmodernejších softvérových prostriedkov, medzi ktoré nesporne patria špičkové grafické programy, ktoré umožňujú komplexný pohľad na riešenú problematiku a užívateľsky prehľadné prostredie. Viaceré grafické systémy využívajú na vizualizáciu modelovaných procesov tzv. virtuálnu realitu (VR). Pracovisko riešiteľa projektu je vybavené špecializovanými laboratóriami - počítačovými učebňami umožňujúcimi využíval možnosti virtuálnej reality. Efektívne využívanie v rámci výučby predpokladá prípravu metodiky využívania tých to prostriedkov, prípravu didaktickej literatúry ako aj samotných grafických modelov, použiteľných v rámci vyučovaných predmetov.

Title: 

Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách

Typ projektu: 

KEGA

Číslo projektu: 

3/7307/09

Dĺžka projektu: 

1. január, 2009 - 31. december, 2011

Kľúčové slová: 

3D model, virtuálne modelovanie, simulácia, CA technológie

Zodpovedný riešiteľ: