Navrh modifikovanych regulatorov pre riadenie nelinearnych systemov hydroelektrarni

Projekt sa zameriava na zvvysovanie kvality riadenia turbin vodnych elektrarni na zaklade pozivania efektivnejsich a sofistikovanejsich algoritmov riadenia, presnejsieho modelovania a uplatnenia informacnych technologii. V konecnom dosledku je jeho cielom prispiet k sirsiemu, pruznejsiemu a efektivnejsiemu vyuzivaniu obnovitelnych energetickych zdrojov.

Title: 

Navrh modifikovanych regulatorov pre riadenie nelinearnych systemov hydroelektrarni

Typ projektu: 

Bilateralny projekt SLO/BUL (APVV)

Číslo projektu: 

SK-BUL-0005-06 (MODCONT)

Dĺžka projektu: 

1. február, 2007 - 31. december, 2008

Kľúčové slová: 

Kalman filter, Wiener filter, Multiple model adaptive control, constrained control

Zodpovedný riešiteľ: