Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB)

Príprava absolventov Fei STU Bratislava pre projektovanie IB (Inteligentných budov) s využitím budúcich technologických systémov a zariadení musí byť v súlade s požiadavkami praxe. Pre potreby základnej výuky ako aj rekvalifikácie projektantov špecialistov pre elektro vrstvu IB sa ukázalo nevyhnutné zaviesť nové študijné zameranie. Projekt sa zaoberá vytvorením nového medzioborového študijného programu, SW nástrojov pre tvorbu a modifikáciu moderných e-learningových prostriedkov a vybudovaním špeciálneho laboratória pre modelovanie a simuláciu IB s využitím možností VR (virtuálna technika) a počítačovej grafiky.

Title: 

Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB)

Typ projektu: 

KEGA

Číslo projektu: 

3/5179/07

Dĺžka projektu: 

1. máj, 2007 - 31. december, 2009

Kľúčové slová: 

Inteligentné budovy, Informačné technológie, E-pedagogika, Internet, EQF (European qualification frames)

Zodpovedný riešiteľ: