Návšteva z televízie JOJ

Návšteva z televízie JOJ, 08.01.2013.

xtarnik