Noc výskumníkov

Logo ÚRPI sa vďaka študentom a absolventom FEI STU objavilo aj na podujatí Noc výskumníkov 2012.

foto: MM

xtarnik