Nové metódy vzdelávania pre pružné výrobné systémy

Title: 

Nové metódy vzdelávania pre pružné výrobné systémy

Typ projektu: 

KEGA

Číslo projektu: 

3/2041/04

Dĺžka projektu: 

1. január, 2004 - 31. december, 2006

Zodpovedný riešiteľ: